Stowarzyszenie „Tarcza” prowadzi od 18 lutego do 17 grudnia 2019 r. w każdą środę w godz. od 16.00 - 18.00 bezpłatne porady psychologiczne. Porady realizowane są z zadania publicznego pt.„Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej” współfinansowanego przez gminę Stalowa Wola. Zachęcamy wszystkich chętnych do zapisów osobiście w siedzibie stowarzyszenia ul. Popiełuszki 4, pokój nr 21 w godz. od 16.00-18.00 lub telefonicznie nr 512939994.


Art. 207 kodeksu karnego mówi, że zarówno znęcanie fizyczne jak i psychiczne jest przemocą. Są również grupy samopomocowe Al-Anon dla osób żyjących z osobą nadużywającą alkohol. Spotkania grupy „Metamorfoza” w Stalowej Woli są w każdy poniedziałek w salce na parterze w domu parafialnym przy kościele Opatrzności Bożej o godz.17.00. Spotkania są anonimowe.

Jeśli picie bliskiej Ci osoby przeszkadza Tobie normalnie żyć,
Jeśli zadajesz sobie często pytanie : Dlaczego on/ona pije i szukasz winy w sobie to Al-Anon
Jest dla Ciebie. Przyjdź, nie zwlekaj. Jest ręka z wyciągniętą pomocą.

DLATEGO PAMIĘTAJ:
 przemoc raz zastosowana powtarza się,

 dzieci wychowywane w środowisku pełnym napięć, konfliktów i agresji albo odtwarzają te zachowania w wieku dojrzałym, albo zamykają się w sobie, popadają w depresję i przyjmują rolę ofiar,

 jeśli jesteś maltretowana, a więc słaba, nie jesteś w stanie spełnić dobrze roli matki gdyż: sama nie wiedząc kiedy zaczynasz zachowywać się nieobliczalnie i histerycznie – dzieciom usuwa się wtedy spod nóg ostatni punkt oparcia,

 nie możesz spowodować, aby on przestał pić i zmienił swoje zachowanie, możesz jednak z pomocą innych zmienić swoje życie i wyzwolić się z matni,

 dzieci odniosą znacznie większy pożytek z Twojej woli i możliwości podejmowania koniecznych decyzji, niż z faktu przebywania w domu, gdzie jesteś bita i poniżana na ich oczach, a często i one stają się ofiarami ojca tyrana,
jeśli alkoholizm i przemoc jest problemem w Twoim domu nie musisz już dłużej borykać się z nim w samotności,

 nie możesz już dłużej pozwalać alkoholikowi na atakowanie Ciebie i Twoich dzieci. Zacznij ochraniać siebie;

 nie musisz dłużej być marionetką, zacznij istnieć osobno.

CO MOŻESZ ZROBIĆ SAMA:

1. Powiedzieć „nie” – nie zgadzaj się, aby bicie stało się codziennym rytuałem.
2. Starać się zachowywać zimna krew – przede wszystkim chronić siebie samą, nie czekać na kolejny atak.
3. Poszukać bezpiecznego schronienia – jeśli masz dzieci zabierz je ze sobą. Znalezienie się w bezpiecznym miejscu pomoże Ci zastanowić się co robić dalej.
4. Zbierać dowody i zabezpieczać je przed zniszczeniem.
5. Każdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ma obowiązek udzielić bezpłatnej pomocy medycznej osobie z obrażeniami i urazami ciała powstałymi na skutek przemocy. Informacja w kracie pacjenta jest dowodem, dokumentem honorowanym w przypadku kierowania sprawy na drogę sądową.
6. Wezwać Policję.
7. Nie zniechęcać się: prawo – jest po to, by Cię chronić.
8. Być konsekwentnym – jeśli mówisz, że wezwiesz Policję, złożysz zawiadomienie o przestępstwie – zrób to.
9. Złożyć zawiadomienie o przestępstwie

 

 

POMOC DLA CIEBIE

ALKOHOLIZM / WSPÓŁUZALEŻNIENIE

PRZEMOC

AKTUALNOŚCI

PROJEKTY

GALERIA ZDJĘĆ