Od 2012-03-01 do 2012-12-31

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Stalowa Wola. Nazwa zadania: Pomoc Rodzinom i Osobom w Trudnej Sytuacji Życiowej oraz Wyrównywanie Szans Tych rodzin i Osób.

Podstawowym celem realizacji zadania publicznego była pomoc psychologiczna dorosłym, dzieciom i młodzieży dotkniętym przemocą w rodzinie jak i poza nią. Osoby korzystające z pomocy psychologa nauczyły się wyrażania własnych uczuć, potrzeb, wzmocniły poczucie własnej wartości, nabyły postaw asertywności. Kolejnym celem było przyswojenie przez osoby dorosłe jak i ewentualne dzieci i młodzież mechanizmów komunikacji interpersonalnej oraz komunikacji w rodzinie. Osoby dorosłe pozyskały również wiedzę dotyczącą uprawnień i obowiązków rodzicielskich. Wszyscy beneficjenci nabyły umiejętności radzenia sobie z problemami osobistymi i stresem.

W okresie realizacji zadania od 01.03.2012 do 31.12.2012 psycholog wspierał osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i rodzinnej. Zadaniem psychologa było udzielanie wsparcia emocjonalnego osobom dorosłym, dzieciom i młodzieży dotkniętym przemocą, nauka sposobów radzenia sobie w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ze strategiami radzenia sobie ze stresem.

POMOC DLA CIEBIE

ALKOHOLIZM / WSPÓŁUZALEŻNIENIE

PRZEMOC

AKTUALNOŚCI

PROJEKTY

GALERIA ZDJĘĆ