Od 2012-06-01 do 2012-12-31


Projekt pt. "Pomagam lepiej" zakładał podjęcie działań zmierzających do wsparcia Stowarzyszenia "Tarcza" i jego członków a przez to zwiększenie ilości i jakości podejmowanych przez organizację działań.

Celem głównym przedsięwzięcia było wzmocnienie potencjału ludzkiego oraz infrastrukturalnego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie „Tarcza”. Cel ten został zrealizowany poprzez system wsparcia zarówno organizacji (doposażenie, upowszechnienie działań, pozyskanie wolontariuszy) jak i jej członków (szkolenia).

W obszarze infrastrukturalnym zakupione zostały meble i drobny sprzęt do siedziby organizacji. Wydrukowane zostały materiały promocyjne takie jak ulotki, plakaty, baner itp. promujące działania Stowarzyszenia i zapraszające do skorzystania z jego usług. Ponadto zrealizowane zostały szkolenia z zakresu wolontariatu zarówno dla przyszłych wolontariuszy organizacji, jak i dla jej kadry, utworzona została grupa wolontariuszy 50+, członkowie Stowarzyszenia i nowo zaangażowani wolontariusze wzięli udział w wspólnym wyjazdowym szkoleniu integrującym na temat przeciwdziałania przemocy, 4 członków organizacji uczestniczyło w studium przeciwdziałania przemocy.

Efektem działań było utworzenie punktu informacyjnego prowadzonego przede wszystkim przez pozyskanych wolontariuszy.

POMOC DLA CIEBIE

ALKOHOLIZM / WSPÓŁUZALEŻNIENIE

PRZEMOC

AKTUALNOŚCI

PROJEKTY

GALERIA ZDJĘĆ