Od 2015-06-02 do 2015-12-31

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie „TARCZA” realizowało projekt „Włączamy młodzież w działanie, wyłączamy przemoc”dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w kwocie 29 317,80 zł

Przeprowadzono w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki w Stalowej Woli 30 godzin warsztatów psychologicznych "Dobrą mocą nie przemocą" - łącznie 10 warsztatów psychologicznych dla 20 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z techników i zasadniczych szkół zawodowych ze Stalowej Woli. W grudniu zorganizowano dla mieszkańców Stalowej Woli kampanię społeczną "Włącz optymizm".

    20 wychowanków z domów dziecka ze Stalowej Woli (Domu Dziecka pn. Ochronka oraz Domu Dziecka przy ul. Podleśnej 6), wzięło udział w wyjazdowych warsztatach psychologicznych do Łańcuta.
    10 pozyskanych wolontariuszy spośród uczestników warsztatów psychologicznych współpracowało przy organizacji kampanii społecznej "Włącz optymizm".

    ponad 100 mieszkańców gminy Stalowa Wola, wzięło udział w podsumowaniu projektu połączonego z kampanią społeczną "Włącz optymizm".

Projekt  pn. „Włączamy  młodzież w  działanie, wyłączamy  przemoc” zakładał podjęcie działań  zmierzających  do  uwrażliwienia  lokalnego  społeczeństwa,  w  tym   głównie  młodych  obywateli,  na  zjawisko  przemocy  w  rodzinie  i  środowisku  lokalnym. Głównym  celem,  który  został  osiągnięty  było  zwiększenie zaangażowania młodych obywateli  w  sprawy  publiczne, wskazanie  im sposobów  aktywnego działania  na  rzecz dobra  wspólnoty  lokalnej. Ponadto  realizacja  zadania  publicznego  była  ukierunkowana  na  emocjonalny, społeczny  i  fizyczny  rozwój  młodzieży.

POMOC DLA CIEBIE

ALKOHOLIZM / WSPÓŁUZALEŻNIENIE

PRZEMOC

AKTUALNOŚCI

PROJEKTY

GALERIA ZDJĘĆ